Nye folkesykdommer:
Alzheiemer, Autisme 1700% økning siden 1993, Aspergers Syndrom og narkolepsi. mange skylder på konserveringsmiddelet Timerosal som var bl.a. i H1N1 vaksinen mot svineinfluensa.

Alle disse nye lidelsene eksploderer i befolkningen. Mange stiller spørsmål om bruken av metaller i vaksiner. Aluminium. Et lettmetall
Folkeopplysningen skaper mer usikkerhet og skepsis mht alternative metoder. Glemmer tungmetallers diffuse innvirkning på systemet
(immunforsvaret)

Her er litt mer info om kvikksølv brukt i tidligere mmr/mpr vaksiner OG som mistenkes for å gi autisme hos barn.
En økende folkesykdom:
Mellom 1993 og 2007 har det funnet sted en økning i forekomst av autisme i USA på 1700 %.

Pandemrix-vaksinen inneholdt ethylkvikksølv / tiomersal.

En effekt av å få organisk kvikksølv (etylkvikksølv) inn i kroppen er bl.a. at det kan passere blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier) som bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst. Kvikksølv i hjernen binder seg til nerveceller og kan forårsake større eller mindre grader av hjerneskade.

Kvikksølv som blir injisert rett inn i blodet er mye farligere enn kvikksølv i mat. Kvikksølv bidrar til Alzheimer. Kvikksølv i hjernen har en akkumulerende effekt.

Autister fødes som helt normale barn. Autisme er ikke en form for mental sykdom eller handicap, autisme har nevrologiske årsaker. Autistiske barn forandres ved omkring 2 års alder etter å ha hatt en normal mental og motorisk utvikling frem til da; «plutselig går lyset».

Autisme kan bli fremkalt av kvikksølvforgiftning bl.a. fordi kvikksølv endrer neuroner i vekst, bl.a. i tarm, øyne, hjerne, tale, muskelkontroll og immunsystem.

Kvikksølv ødelegger neuronenes utvikling, og fremprovoserer skader på nervesystemet hos fostre, småbarn og barn. Kvikksølvet hindrer dannelsen av myelin, som er en fettsubstans som isolerer nervebanene fra hverandre. Myelin dannes etter fødselen, i de tidlige leveårene. Dette kan sammenlignes med plast som isolerer ledninger som leder elektrisitet. I tilfeller hvor metalltrådene fra ledninger med manglende/ødelagt beskyttelse kommer i kontakt med hverandre, vil det skapes forstyrrelser i hele systemet.

Tilstedeværelsen av aluminium og kvikksølv i organismen hemmer/ødelegger myelin-isoleringen mellom de ulike nervebanene, noe som muliggjør utidig «krysskontakt» («random crosstalk») mellom uisolerte nevroner/nervebaner som ikke må komme i kontakt med hverandre.      

 

PH Lav PH er sur og høy PH er basisk. Nøytal er PH 7.0. Over 7,40 er man over i alkalose.

Det må nevnes at pH-skalaen er logaritmisk. Det betyr at for hver tiendedel (f eks fra 7,2 til 7,3) dobles/halveres pH, og hver enhet må den ganges/deles med ti. pH 6 er ti ganger surere enn pH 7, og pH 9 er hundre ganger mer basisk enn pH 7.                 


Cola er på PH 2,5 for å nevne det.