Dr. Leonard Coldwell har jobbet med kreft i 25 år, og han snakker om kreft og andre sykdommer. Engelsk. Han sier at leger er gode mennesker, men har lært å behandle symptomene fra legemiddelindustrien.
søk. Kill cancer>> Sjokkerende! Uttalelsene han kommer med.
(Man kan ikke dø av prostatakreft, men av bivirkningene fra behandlingen.)
(Jo før man tar mammografi, jo før får man brystkreft.)
(Chemoterapy never helped people to cure cancer, it's mustardgass and kill your whole backyard, and you hope that only the nice flower will grow up again. Det er som å bruke rounup og ta livet av alle plntene, og tro at bare de fine plantene vokser opp igjen. -That does not happen, then they are give all the other medecines)(They use fear to make cancer) (early detection is a early kill) cancer is a symptom of toximya (Gifter -TOXINER) and acidosis ( OG ACIDOSE = FOR LAV PH I KROPPEN).
(-It`s only about the power, money and population control. Their money maker. Cancer is their oil..) Sitat: L. Coldwell

 

snik diagnostisering

INFLASJON I DIAGNOSER. 

Endringsforslagene har vakt en storm av kritikk. Mye taler for at ADHD allerede nå, kan hende, blir overdiagnostisert. «Mild nevrokognitiv forstyrrelse» skal fange opp eldre som ikke lenger fungerer helt på topp, og gi dem diagnose.

En del vanlige livserfaringer og belastninger blir gjort medisinske, og får en diagnose. Sorgreaksjon ved dødsfall og tap var tidligere ikke et depresjonskriterium. Det blir foreslått nå. En slik inflasjon i diagnoser innebærer at mange flere mennesker angivelig bør behandles  - med medikamenter. Det gjelder også barn og ungdom. 

Et forslag til en ny diagnose er «forstyrrende stemningsdysreguleringsforstyrrelse» (disruptive mood dysregulation disorder). Det skal betegne ikke-episodisk irritabilitet og ekstrem årvåkenhet hos barn på over seks år, påbegynt før tiårsalderen. 

Diagnosehysteriet vil ingen ende ta, man bør og skal ikke sykeliggjøre adferd sies det, men samtidig skjer dette . Snik- diagnose ring
Hit Counter